ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ

1033

Η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής  Β/βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας
προκηρύσσει διαγωνισμό πλειοδοτικό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εκμισθωτή του κυλικείου του Γυμνασίου Λυκείου Μολάων ως εξής:

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή στο χώρο του Γενικού Λυκείου Μολάων στις 13-9-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής , εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση Μολάοι Λακωνίας Τηλέφωνο: 2732360528 κα Στυλιανού και 27320360536 κα Μπατσάκη απ΄ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ