Περιστατικά απόπειρας εξαπάτησης στο Δήμο Μονεμβασίας

407

Από το Δήμο Μονεμβασίας γίνεται γνωστό ότι, σήμερα Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, άγνωστος/οι, προσποιούμενοι εργαζόμενους των Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου,  επιχείρησαν να εξαπατήσουν ιδιώτες (εργολάβους, προμηθευτές κ.λ.π) που παρέχουν εργασίες ή υπηρεσίες στο Δήμο επικαλούμενοι, υπηρεσιακούς παράγοντες και εργαζομένους του Δήμου, δήθεν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής τους.

Η προσπάθεια εξαπάτησης έγινε αντιληπτή και τα περιστατικά ήρθαν σε γνώση του Δημάρχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου ο οποίος άμεσα ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία. Τέτοιου είδους περιστατικά θα πρέπει άμεσα να γνωστοποιούνται στις αστυνομικές αρχές.

Από το Δήμο Μονεμβασίας εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή προς όλους και τονίζεται κατηγορηματικά ότι οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με το Δήμο Μονεμβασίας, ακολουθούν πάντα την οριζόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία και καμία συναλλαγή δεν πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

                                            Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας

                                              Ηρακλής Γ. Τριχείλης