Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου

202

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική  για την εκμίσθωση του κάτωθι δημοτικού ακινήτου Ισόγειο Δημοτικό Αναψυκτήριο που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του Σπηλαίου Καστανιάς της ομωνύμου Δημοτικής Κοινότητας Καστανέας Επιδ. Λιμηράς της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας συνολικής επιφανείας 73,80 τμ με τον αναλογούντα σε αυτόν εξωτερικό χώρο.

Η δημοπρασία, θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στους Μολάους, στις 24 Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών με το σύστημα των προφορικών προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες του ελαχίστου ορίου κατά 1 ευρώ.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος για το ανωτέρω μίσθιο  ορίζεται το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) . Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 300,00€.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο Μέντη Κυριακή   σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2732360529.

Διακήρυξη (περίληψη)