Πορίσματα ΕΛΓΑ για καλλιέργειες κρεμμυδιών σε Αγ. Αποστόλους και Αγ. Γεώργιο

649

Από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε. Βοιών ανακοινώνεται ότι ελήφθησαν τα πορίσματα από το ζημιογόνο αίτιο: ΧΑΛΑΖΙ της 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023,  για καλλιέργειες κρεμμυδιών παραγωγών των Κοινοτήτων  Αγίων Αποστόλων  και Αγίου Γεωργίου Δ.Ε Βοιών.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 19-01-2024.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών από τον ανταποκριτή που υπέβαλε τη δήλωση ζημιάς και εφόσον διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων:

από 09-01-2024 έως 19-01-2024

Πληροφορίες :Βασιλείου Γεώργιος, Τηλ.:2732 3 60579

Ανακοίνωση