Πορίσματα ΕΛΓΑ Κοιν. Αγίων Αποστόλων από Ανεμοθύελλα της 10-11-2021

163

Από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε. Βοιών ανακοινώνεται ότι ελήφθησαν τα πορίσματα από το ζημιογόνα αίτια  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10ης Νοεμβρίου 2021  για τις ελαιοκαλλιέργειες των παραγωγών της Κοινότητας  Αγίων Αποστόλων Δ.Ε Βοιών.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 24-06-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να δει τα πορίσματα στον ανταποκριτή που υπέβαλε τη δήλωση ζημιάς και εφόσον διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων:

από 14-06-2022 έως 24-06-2022