Πορίσματα ΕΛ.Γ.Α. από ανεμοθύελλα και χαλάζι στην Κοιν. Παντάνασσας

162

Από τον ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε. Βοιών ανακοινώνεται ότι ελήφθησαν τα πορίσματα από το ζημιογόνα αίτια  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ της 10ης Νοεμβρίου 2021  και ΧΑΛΑΖΙ της 11ης Οκτωβρίου 2021 αντίστοιχα για τις ελαιοκαλλιέργειες των παραγωγών της Κοινότητας  ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΔΕ ΒΟΙΩΝ.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 11-04-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να δει τα πορίσματα αυτά στον ανταποκριτή που υπέβαλε τη δήλωση ζημιάς και εφόσον διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων:

από 30-03-2022 έως 11-04-2022

Ο ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε. Βοιών, θα βρίσκεται  στο Δημοτικό κατάστημα Νεάπολης για  την ενημέρωση των παραγωγών:

1)την Παρασκευή 01.04.2022 και

2)την Παρασκευή 08.04.2022

 

******Επισημαίνεται ότι τα πορίσματα για την Κοινότητα Αγίων Αποστόλων για το ζημιογόνο αίτιο  ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ (10.11.2021), αναμένονται να μας κοινοποιηθούν αργότερα ύστερα από ενημέρωση του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Τρίπολης.