Πορίσματα ΕΛ.Γ.Α. από ΚΑΥΣΩΝΑ της 04-08-2021 για την Δ.Ε. Μολάων

352

Από τους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. της Δ.Ε. Μολάων ανακοινώνεται ότι ελήφθησαν τα πορίσματα από το ζημιογόνο αίτιο ΚΑΥΣΩΝΑΣ της 04-08-2021 στις καλλιέργειες των παραγωγών των Κοινοτήτων: Μολάων, Πακίων, Ελαίας και Μεταμόρφωσης.

Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 10-03-2022.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να δει τα πορίσματα αυτά στον ανταποκριτή που υπέβαλε τη δήλωση ζημιάς και εφόσον διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων:

από 28-02-2022 έως 10-03-2022