Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Μαΐου 2016

835

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-5-2016, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014.

Αναλυτική ενημέρωση στα σχετικά αρχεία ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ.