Πραγματοποίηση Αγιασμού θεμελίωσης στην Νεάπολη Βοιών, στο χώρο όπου ανεγείρεται το νέο κτίριο του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών.

768

Αγιασμός θεμελίωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28-09-2021 στην Νεάπολη Βοιών, στο χώρο όπου ανεγείρεται το νέο κτίριο του Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών.

Τον αγιασμό τέλεσε ο πατήρ Παναγιώτης  Αρώνης.

Στον αγιασμό από την Δημοτική Αρχή  παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ηρακλής Τριχείλης, οι αντιδήμαρχοι  Κουτσονικολής Χαράλαμπος και Μαρούσης Χαράλαμπος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας  Καλογερίνης Ηλίας,  ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μπουτέρης, καθώς και τα μέλη του Λιμενικού Ταμείου και δημοτικοί σύμβουλοι Ραφαηλίδη Βασιλική και Μαυρομμάτης Παναγιώτης.

Από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας παρευρέθηκε  ο Σταθάκης Παρασκευάς, που είναι  και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου.

Από την Λιμενική Αρχή Νεάπολης παρευρέθη ο Λιμενάρχης Αντιπλοίαρχος Μοτσάκος Θεόδωρος και η Υπολιμενάρχης Πλωτάρχης Χριστοφοράκη Βασιλική.

Το κτίριο  του Λιμεναρχείου Νεάπολης κατασκευάζεται σε οικοπεδική έκταση που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης με αποκλειστική χρήση  Λιμεναρχείο την οποία παραχώρησε ο Δήμος για το σκοπό αυτό.

Η κατασκευή του κτιρίου συνολικού προϋπολογισμού  796.906,00 ευρώ χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής με αρχικό προϋπολογισμό 180.000 ευρώ, ενώ έχει εξασφαλιστεί  για το 2021 και επιπλέον πίστωση  150.000 ευρώ.

Η συνολική  μελέτη του κτιρίου  (Τοπογραφικά, Αρχιτεκτονικά,  Στατικά  και Ηλεκτρομηχανολογικά ) έγινε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας, καθώς και η δημοπράτηση του έργου.

Ανάδοχος της πρώτης φάσης του έργου προϋπολογισμού 180.000 ευρώ, είναι ο Γ.& Π. Κουτσούκαλης  Ο.Ε.  με ποσοστό έκπτωσης 39%.

Το νέο διώροφο κτίριο Λιμεναρχείου θα έχει  δομημένη συνολική επιφάνεια  514,15  τετραγωνικά μέτρα και θα στεγάσει μαζί και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας.

Το νέο κτίριο πληροί τις προδιαγραφές βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Δελτίο τύπου

Φωτογραφικό υλικό