Προκήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Κοιν. Μονεμβασίας

484

Η πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Μονεμβασίας.

Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:
• να βρίσκεται στην Τ.Κ Μονεμβασίας.
• να αποτελείται από ισόγειο χώρο με εμβαδόν από 75τ.μ έως 100 τ.μ, και υπόγειο χώρο από 45 τ.μ έως 70 τ.μ .
• Η θέρμανση του κτιρίου να γίνεται με καλοριφέρ ή κλιματιστικό.
• Επίσης σκόπιμο είναι να έχει καλό φωτισμό και να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο με αυτοκίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση στο πίνακα ανακοινώσεων της Διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε Μονεμβασίας και έως την 18-03-2020 ημέρα Τετάρτη.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Νομικού Προσώπου , εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση Μολάοι Λακωνίας Τηλέφωνο: 2732360586 FAX 2732360556

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Περίληψη διακήρυξης