Προκήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Κοιν. Μονεμβασίας

501

Η πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση της Φιλαρμονικής Μονεμβασίας.

Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:
– να βρίσκεται στην Κοιν. Μονεμβασίας
-να έχει συνολικό εμβαδόν από 60 τ.μ έως 75 τ.μ τετραγωνικά μέτρα, να αποτελείται από μια κύρια αίθουσα και ένα γραφείο και να διαθέτει υποχρεωτικά τουαλέτα .
-Η θέρμανση του κτιρίου να γίνεται με καλοριφέρ ή κλιματιστικό.
-Ο χώρος αυτός θα πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο κτίριο , καθώς επίσης και ο χώρος της κύριας αίθουσας (που δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 25 τ.μ.) πρέπει να διαθέτει μόνωση με ειδικό μονωτικό υλικό για αποφυγή οχλήσεων λόγω θορύβου στις γειτονικές κατοικίες.

Επίσης σκόπιμο είναι να έχει καλό φωτισμό, να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο με αυτοκίνητο και με δυνατότητα ευκολίας παρκαρίσματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της Διακήρυξης στο πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Μονεμβασίας και στο πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου ήτοι μέχρι την 11-11-2019.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Νομικού Προσώπου , εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση Μολάοι Λακωνίας Τηλέφωνο: 2732360586 FAX 2732360556.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Περίληψη διακήρυξης