Προκήρυξη θέσης γραμματέα-διαχειριστή στον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Μεταμόρφωσης

1291

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεταμόρφωσης», προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη Γραμματέα  – Διαχειριστή  του Συνεταιρισμού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου τετραετούς διάρκειας  με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Δ.Ε (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή άλλου ισότιμου)
  • Να είναι πιστοποιημένοι χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή.
  • Για τους άρρενες απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.

Θα συνεκτιμηθούν:

  • Κατοικία εντός της Κοινότητας της έδρας του Συνεταιρισμού και έλλειψη αυτής της Δ.Ε. Μολάων  ή του Δήμου Μονεμβασίας .
  • Η καλή γνώση ξένης γλώσσας , Αγγλικής ή Ιταλικής (πιστοποιημένη)

Η πρόσληψη του νέου υπαλλήλου από το Δ.Σ. θα εξαρτηθεί από τα τυπικά προσόντα  του υποψηφίου καθώς και από την συνέντευξη που θα δώσει κάθε υποψήφιος στο Δ.Σ. αυτού .

Βιογραφικά (και επιπρόσθετα, εφόσον υπάρχουν, βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές προηγούμενων εργοδοτών) κατατίθενται στα γραφεία του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 25η Αύγουστου 2020 ή ηλεκτρονικά  στο email του Συνεταιρισμού asmetam@otenet.gr έως ώρα 23:59 της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2732023038 ή στο κινητό 6947844683.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ