Προς τους νεοεκλεγέντες Συμβούλους & Προέδρους Δ.Σ. & Κοινοτήτων – Επείγουσα Ανακοίνωση

204

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ)

Προς:

Τους νεοεκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους και Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας που εκλέχθηκαν στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Σήμερα 22/11/2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Σπάρτης (protodikeio-spartis.gov.gr), η ανακήρυξη του επιτυχόντος και επιλαχόντος συνδυασμού του Δήμου Μονεμβασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω,  οι εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων του δήμου μας που έχουν οφειλές προς τον οικείο δήμο ή τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 48044/21 και η οφειλή τους είναι άνω των τριακοσίων (300,00) ευρώ, όπως εντός προθεσμίας 10 ημερών από σήμερα, εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4804/21.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ