Προσλήψεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα

2121

O Δήμος Μονεμβασίας θα προσλάβει για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών πέντε (5) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Πρόκειται για δύο (2) ΔΕ Οδηγούς φορτηγών, έναν (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου και δύο (2) ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης- Αποχέτευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ και την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ