Προτάσεις έργων για ένταξη και χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020

350

Ο Δήμος Μονεμβασίας  υπέβαλε  μέσω του ενδιάμεσου  Φορέα του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 (Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ΑΑΕ ΟΤΑ), δυο (2) προτάσεις (πράξεις), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν:

α) Βελτίωση πρόσβασης και αναβάθμιση Η/Μ υποδομών σε αλιευτικά καταφύγια και λιμενικές εγκαταστάσεις προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 174.547,27 €  και

β) Βελτίωση – επισκευή πρόσβασης στο λιμένα του Ιέρακα προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 23.999,48 €.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

-Ασφαλτόστρωση τμημάτων του φθαρμένου δρόμου Ελίκας προς αλιευτικό καταφύγιο Μαραθιά.

-Αντικατάσταση είκοσι έξι (26) φωτιστικών ιστών και σωμάτων επί της παραλιακής οδού Μαραθιά προς αλιευτικό καταφύγιο.

-Αποκατάσταση πεζοδρομίου στην παραλιακή οδό Μαραθιά.

-Κατασκευή πεζοδρομίου προς λιμανάκι-λιμενική εγκατάσταση Πούντας, στον οικισμό Βιγκλάφια  Κοιν. Αγίου Γεωργίου.

-Εγκατάσταση υποδομής ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου επί του πεζοδρομίου προς λιμανάκι-λιμενική εγκατάσταση Πούντας.

-Επισκευή του οδοστρώματος της δημοτικής οδού προς στο λιμάνι Ιέρακα.

Δείτε το δελτίο τύπου.