Προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το οικονομικό έτος 2023

85

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το οικονομικό έτος 2023 με την υπ’ αριθ. 4599/30-01-2023 (ΑΔΑ: 6Ε75ΟΡ1Φ-ΣΜ9) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δείτε την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 εδώ.