Πρόγραμμα απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης (Καν.Ε.Ε. 2020/592)

425

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Λακωνίας ανακοινώνεται ότι εφαρμόζεται το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης, με στόχο:

  • την απομάκρυνση από την αγορά ορισμένων ποσοτήτων οίνου, που δεν διατίθενται στο εμπόριο και δεν μπορούν να αποθεματοποιηθούν
  • την αποσυμφόρηση των οινοποιείων ενόψει της έναρξης της νέας αμπελουργικής περιόδου
  • βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των οινοπαραγωγών

Οι ενδιαφερόμενοι οινοπαραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ Δήλωση Αποθεμάτων, επιλέγοντας στις ενέργειες την «απόσταξη» όπου δηλώνουν τα αποθέματα μόνο της παραγωγής τους, τα οποία κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στις αποθήκες τους.

Στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση-Υ.Δ., για ένταξη στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ έως και την 12η Ιουλίου 2020  συνοδευόμενη (ηλεκτρονική επισύναψη) από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΑ της υπ’ άριθμ. 1723/179088/3-7-2020 ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι:

  • οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ανά ΑΦΜ μόνο μία αίτηση ένταξης και η αίτηση ένταξης αυτή αφορά μία/ή και περισσότερες κατηγορίες οίνου και ανταποκρίνεται σε ένα ή/και περισσότερα συμφωνητικά.
  • η συνολική ποσότητα οίνου που διατίθεται προς απόσταξη ανά ΑΦΜ, αθροιστικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 1200 τόνους.