Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

7220

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων δίνοντας έμφαση στα ηλικιωμένα άτομα, άτομα με Αναπηρία, άτομα με προβλήματα Ψυχικής Υγείας, άτομα χαμηλού οικονομικού επιπέδου που διαβιούν μόνα και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ή δεν τυγχάνουν εξυπηρέτησης από άλλες υπηρεσίες.

Στο έργο εργάζονται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό όπως Κοινωνικός Λειτουργός, Ιατρός, Νοσηλεύτριες, Οικογενειακοί Βοηθοί και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε γενικές γραμμές είναι νοσηλεία στο σπίτι (σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Μολάων & Κ.Υ. Νεάπολης), εγγραφή και μεταφορά φαρμάκων, οικιακή βοήθεια, όπως εξυπηρετήσεις εκτός σπιτιού,καθώς και ελαφρύ καθάρισμα, μαγείρεμα, συντροφιά, κ.τ.λ.

Παρέχεται επίσης συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικό-προνοιακό πρόγραμμα, σύνδεση των ατόμων με υπηρεσίες, συνεργασία με την οικογένεια κ.τ.λ.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στα τηλέφωνα:
Δημοτική Ενότητα Ασωπού 2732 360 311
Δημοτική Ενότητα Βοιών 2734 360 115
Δημοτική Ενότητα Ζάρακα 2732 360 415
Δημοτική Ενότητα Μολάων 2732 360 570
Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας 2732 360 019