Πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων

1086

Από την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι σε ισχύ η εφαρμογή του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την περισυλλογή και διαχείριση των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες, χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι ιδιοκτήτες βοοειδών, αιγών και προβάτων οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες ή/ και το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, για την ύπαρξη νεκρών ζώων ηλικίας άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα και 24 ή 48 μηνών για τα βοοειδή στην εκμετάλλευσή τους.

Το τηλεφωνικό κέντρο του φορέα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί σε 24ωρη βάση και απαντά στον αριθμό: 2108960100.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ