Πρόγραμμα λειτουργίας Σπηλαίου Καστανιάς

213

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ενημερώνει ότι το Σπήλαιο της Καστανιάς θα λειτουργεί ως εξής:

Από 15/01/2022 έως 31/05/2022 θα λειτουργεί από Παρασκευή έως Δευτέρα από τις 10:00 έως τις 16:00.

Για Φεβρουάριο θα λειτουργεί ΜΟΝΟ Σαββατοκύριακα.

Ξεναγήσεις ανά μία ώρα. Πρώτη ξενάγηση 10:30 – Τελευταία ξενάγηση 15:30.

 

Διαβάστε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο.