Πρόγραμμα μετακίνησης κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας μηνός Ιανουαρίου στην Νεάπολη

147

Ο Δήμος ενημερώνει ότι οι επισκέψεις της κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας στην Νεάπολη  θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες :  5,12,16,19,26  και 30 Ιανουαρίου .

Η μονάδα λειτουργεί στα Γραφεία  του Δήμου  στην Ακτή Βοιών 4, Περιοχή Πετονάκι,  Νεάπολη, Κτήριο Λέκκα Τριαντάφυλλου

Τηλ. Επικ. : 2734360149.

Στην κινητή μονάδα  μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής.

Ανακοίνωση