Πρόγραμμα μετακίνησης κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας μηνός Ιουνίου στην Νεάπολη

92

Οι επισκέψεις της κινητής μονάδας του Κέντρου Κοινότητας στην Νεάπολη, θα
πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες : 8,12,15,19,22,26 και 29 Ιουνίου.

Η μονάδα λειτουργεί στα Γραφεία του Δήμου στην Ακτή Βοιών 4, Περιοχή Πετονάκι,
Νεάπολη, Κτήριο Λέκκα Τριαντάφυλλου

Τηλ. Επικ. : 2734360149.

Στην κινητή μονάδα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι
αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους
(ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω
αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Επίσης παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής.

Ανακοίνωση