Το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μονεμβασίας, μέσω του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, ξεκινάει την υλοποίηση του Προγράμματος Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας . Μέσα από το Πρόγραμμα αυτό δίνεται δωρεάν η δυνατότητα σε δημότες, χωρίς διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο, να γνωρίζουν την πιθανότητα εμφάνισης επικίνδυνου καρδιαγγειακού επεισοδίου στα επόμενα 10 χρόνια μέσω της αξιολόγησης βασικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι το κάπνισμα, η αρτηριακή πίεση, η ολική χοληστερόλη, το φύλο και η ηλικία.

Στόχος του Προγράμματος είναι η εντόπιση των παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου σε κάθε άτομο, έτσι ώστε με την έγκαιρη παρέμβαση σε συμβουλευτικό επίπεδο και με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, όπου απαιτείται σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ειδικού καρδιολόγου, να μπορέσει καθένας να διατηρήσει σε καλή κατάσταση το καρδιαγγειακό του σύστημα και να αποφύγει σοβαρά καρδιαγγειακά νοσήματα, κυρίως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Το Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου θα υλοποιηθεί ως εξής :

Βήμα 1ο : Δυνατότητα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, έχουν μόνο οι πολίτες :

  1. που ανήκουν στην ομάδα πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακού επεισοδίου (άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40-65 ετών). Σε διαφορετική περίπτωση τα αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
  2. που δεν έχουν διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο, όπως προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου ή οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αρτηριακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια.
  3. που θα στείλουν στο ΚΕΠ Υγείας με e-mail τα παρακάτω στοιχεία : Όνομα,  Επίθετο, Ημερομηνία γέννησης (μήνας / έτος), Φύλο, e-mail, Συστολική αρτηριακή πίεση (mmHg – μέτρηση την ημέρα της αποστολής των στοιχείων), Χοληστερόλη (mmol/l ή mg/dl – η τελευταία και σχετικά πρόσφατη μέτρηση), Καπνιστής (ΝΑΙ  ή ΟΧΙ)

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, επισυνάπτεται ξεχωριστό αρχείο για τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων. Το αρχείο αυτό για να συμπληρωθεί αποθηκεύεται πρώτα ως έγγραφο του word, μετά συμπληρώνεται και συμπληρωμένο αποστέλλεται ως επισυναπτόμενο έγγραφο με e-mail στο ΚΕΠ Υγείας. Η επιλογή της αποστολής των στοιχείων με e-mail έγινε προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τον πολίτη, αρχικά για την ενημέρωσή του σχετικά με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, αλλά και για τυχόν άλλες διευκρινίσεις.

Το e-mail του ΚΕΠ Υγείας είναι kepygeias@monemvasia.gr και παραλήπτης θα είναι μόνο ο υπεύθυνος του Προγράμματος Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου.

Βήμα 2ο : Τα στοιχεία συγκεντρώνονται και μεταφέρονται, από τον υπεύθυνο του  Προγράμματος, σε τακτά χρονικά διαστήματα (μια φορά στο τέλος κάθε μήνα) στην ελληνική έκδοση της ηλεκτρονικής εφαρμογής που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία για τον υπολογισμό, βάσει πινάκων, του Καρδιαγγειακού Κινδύνου (HeartScore).

Βήμα 3ο : Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο υπεύθυνος του Προγράμματος
ενημερώνει με e-mail καθένα από τους πολίτες για τα αποτελέσματά του, στα οποία περιλαμβάνονται :

  • ο Συνολικός Καρδιαγγειακός Κίνδυνος
  • οι θεραπευτικοί στόχοι προκειμένου να  μειωθεί ο κίνδυνος
  • η κατανομή των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου και η σημασία που έχει ο καθένας στο συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο
  • προσωπική συμβουλή υγείας σχετικά με το κάπνισμα, τη συστολική αρτηριακή πίεση και την ολική χοληστερόλη

Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα πρέπει να ερμηνεύεται από εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος θα συνεκτιμήσει όλους τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και θα δώσει την τελική συμβουλή στον εξετασθέντα για την αποφυγή επικίνδυνου καρδιαγγειακού επεισοδίου.
Εκ του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μονεμβασίας