Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

299

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της ΔΕ Ασωπού στα Παπαδιάνικα, του Δήμου Μονεμβασίας, την 9η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ για συνεδρίαση και γνωμοδότηση επί τού κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019.

[Την εισήγηση επί του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019, μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.monemvasia.gov.gr→ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ→ Τεχνικό Πρόγραμμα ή από τα γραφεία του Δήμου (υπεύθυνος κ. Δελήγιαννης Νικόλαος ) από την Παρασκευή 28-09-2018]
[ Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της συνεδρίασης της επιτροπής Διαβούλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 10-10-2018 ,την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και τα ίδια θέματα].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ


Έγγραφο Πρόσκλησης