Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

127

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της ΔΕ Ασωπού στα Παπαδιάνικα,  του Δήμου Μονεμβασίας, την  04η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 για συνεδρίαση και γνωμοδότηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024.
  2. Διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024.

[ Την εισήγηση επί του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2024, μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.monemvasia.gov.gr→ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ→ Τεχνικό Πρόγραμμα ή από τα γραφεία του Δήμου (υπεύθυνος κ. Δελήγιαννης Νικόλαος) από την Πέμπτη 23-11-2023 ]

[ Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της συνεδρίασης της επιτροπής Διαβούλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Τρίτη 05-12-2023 ,την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και τα ίδια θέματα ].

Η Πρόεδρος

Τσαφατίνου κατερίνα


Έγγραφο Πρόσκλησης