Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης.

258

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της ΔΕ Ασωπού στα Παπαδιάνικα, του Δήμου Μονεμβασίας, την 26η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ  για συνεδρίαση και γνωμοδότηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020.
  2. Διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.

[ Την εισήγηση επί του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020, μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.monemvasia.gov.gr→ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ→ Τεχνικό Πρόγραμμα ή από τα γραφεία του Δήμου (υπεύθυνος κ. Δελήγιαννης Νικόλαος) από την Παρασκευή 15-11-2019 ]

[ Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της συνεδρίασης της επιτροπής Διαβούλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Τετάρτη 27-11-2019 ,την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και τα ίδια θέματα ].

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος


Έγγραφο Πρόσκλησης