Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

230

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και των αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020/εγκ. 40 & 33282/29-5-2020/εγκ. 163 του Υπ. Εσωτερικών και του αριθ. πρωτ. 60249/22-9-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.:

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. με ώρα λήξης την 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021.
  2. Διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.

[Την εισήγηση επί του Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2021, μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.monemvasia.gov.gr→ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ→ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ από την Τετάρτη 04-11-2020] .

[Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της δια περιφοράς συνεδρίασης της Eπιτροπής Διαβούλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα Τρίτη 17-11-2019, τις ίδιες ώρες και με τα ίδια θέματα].

Οι απαντήσεις σας να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο nikosdel@molaoi.gr, είτε στο FAX 27320-22206.

Ο Πρόεδρος
Αβδούλος Σπύρος


Έγγραφο Πρόσκλησης  (Ψηφιακά Υπογεγραμμένο)