Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

604

Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημοτικό κτήριο της ΔΕ Ασωπού στα Παπαδιάνικα,  του Δήμου Μονεμβασίας,  την  17η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17:00 μ.μ  για συνεδρίαση και γνωμοδότηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018.
  2. Προτάσεις για την σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2018 (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010)

[Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της συνεδρίασης της επιτροπής Διαβούλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα 20-11-2017 ,την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και τα ίδια θέματα].

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ


Έγγραφο Πρόσκλησης