Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απλής χρήσης παραλιών

268

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ-1861/Β- 15.05.2020) , εντός του 1ου τετραμήνου εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους . Από την 1η Μαΐου κάθε έτους οι παραχωρήσεις διενεργούνται αποκλειστικά από τις κτηματικές υπηρεσίες .

O Δήμος Μονεμβασίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν επιχειρήσεις όμορες στην παραλία (έχουν «προτιμησιακό δικαίωμα») και δεν έχουν ενεργή σύμβαση, καθώς και ενδιαφερόμενους για νέους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας, να εκδηλώσουν εγγράφως άμεσα το ενδιαφέρον τους .

Ειδικότερα για μίσθωση νέων χώρων , καλούμε τους ενδιαφερόμενους   να γνωστοποιήσουν στο Δήμο Μονεμβασίας το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου , το χώρο (εμβαδόν και θέση) που επιθυμούν να μισθώσουν για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – τραπεζοκαθισμάτων – θαλάσσιων μέσων αναψυχής, προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή προεργασία που απαιτείται για την χωροθέτηση των τμημάτων αυτών και να εξεταστεί η  δυνατότητα διενέργειας δημοπρασίας από το Δήμο.

Αρμόδιες για παροχή πληροφοριών:
κ. Μέντη Κυριακή, τηλ. 2732 360 529, mentik@monemvasia.gr
κ. Στυλιανού Παναγιώτα, τηλ. 2732 360 528, stilianou@molaoi.gr