Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας

395

Κατόπιν της έκδοσης  σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ-1432/Β- 10.03.2023) ο Δήμος Μονεμβασίας καλεί τους ενδιαφερόμενους  που έχουν επιχειρήσεις όμορες στην παραλία (έχουν «προτιμησιακό δικαίωμα») να εκδηλώσουν εγγράφως  το ενδιαφέρον τους  το αργότερο μέχρι τις 31/03/2023 .

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να γνωστοποιήσουν στο Δήμο Μονεμβασίας , το χώρο (εμβαδόν και θέση) που επιθυμούν να μισθώσουν έμπροσθεν της επιχείρησής τους για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – τραπεζοκαθισμάτων – θαλάσσιων μέσων αναψυχής (προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή προεργασία που απαιτείται για την χωροθέτηση των τμημάτων αυτών). Η διάρκεια της μίσθωσης θα 3 (τρία)  έτη .

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν:

α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες),

β) άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

γ) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων

και δ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο.

Για συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας πρόκειται άμεσα να δημοσιευτεί προκήρυξη.  Όποιοι  επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για δημοπράτηση νέων  χώρων  παρακαλούνται να καταθέσουν  αίτηση συνοδευόμενη  από σχετικό διάγραμμα το αργότερο μέχρι τις 31/03/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε  με το Τμήμα Εσόδων  (Αρμόδια για παροχή πληροφοριών: κ. Μέντη Κυριακή , τηλέφωνο επικοινωνίας 2732 360529  &  κ. Στυλιανού Παναγιώτα τηλέφωνο επικοινωνίας 2732360528).

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ