Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Μονεμβασίας

1197

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Μονεμβασίας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μονεμβασίας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μονεμβασίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Βασικά Αγγλικά Α1 –  50
2 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) – 50
3 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) – 50
4 Δημιουργία Ιστοσελίδας – 50
5 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή – 25
6 Σύγχρονη οικογένεια – 50
7 Σύνδεση σχολείου – οικογένειας – 50
8 Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών – 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 2732360576
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Μονεμβασίας, Τ.Κ. 23052, Μολάοι Λακωνίας
Email:  maganaris@monemvasia.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ