Πρόσκληση σε διαβούλευση

291

Ο Δήμος Μονεμβασιάς απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην 1η θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Ο Δήμος Μονεμβασιάς, εφαρμόζοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για την προώθηση βιώσιμων αστικών μεταφορών, προχωράει στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, το οποίο θα καθορίσει το μελλοντικό σύστημα μετακινήσεων στο δήμο μας.

Ο Δήμος Μονεμβασιάς επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, τόσο μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων που θα διοργανωθούν, όσο και μέσω των διαδικτυακών ερευνών που θα πραγματοποιηθούν.

Στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης αποστέλλονται στους εμπλεκόμενους φορείς ενημερωτικό υλικό και ερωτηματολόγια με στόχο:

  • Την τοποθέτηση των φορέων και των πολιτών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με το σύστημα μεταφορών στον δήμο.

Η 1η θεματική διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με την συμπλήρωση των αντίστοιχων ερωτηματολογίων.

Το ερωτηματολόγιο φορέων διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/GchmRz69NkHRHWN8A

Το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε κατοίκους του δήμου διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/h3gErZX9CXkjJDMk6

Για την ομαλή ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ του Δήμου Μονεμβασιάς, παρακαλούμε όπως απαντήσετε στα παραπάνω ερωτηματολόγια έως τις 22 Ιουνίου 2022

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

Δείτε την Πρόσκληση