Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας

80

Την 25η Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 Θα πραγματοποιηθεί η 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου έτους 2024, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στους Μολάους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέμα προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση, καλούνται να το υποβάλουν εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (υπόψη Προέδρου Δ.Σ.) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (monemvasia@monemvasia.gr), έως την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 και έως ένα (1) θέμα προς συζήτηση ο καθένας.

Αρχείο πρόσκλησης