Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας

161

Καλείσθε στην 1η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έτους 2024, στις 12 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στους Μολάους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέμα προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση, καλούνται να το υποβάλουν εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (υπόψη Προέδρου Δ.Σ.) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (monemvasia@monemvasia.gr), έως την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 και έως ένα (1) θέμα προς συζήτηση ο καθένας.

Αρχείο πρόσκλησης