Πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για τη μίσθωση χώρου τοποθέτησης ομπρελοκαθισμάτων – τραπεζοκαθισμάτων – θαλάσσιων μέσων αναψυχής, έμπροσθεν της επιχείρησής τους.

913

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ενόψει της έκδοσης  σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ-1861/Β-15.05.2020) ο Δήμος Μονεμβασίας καλεί τους ενδιαφερόμενους  που έχουν επιχειρήσεις όμορες στην παραλία (έχουν «προτιμησιακό δικαίωμα») να εκδηλώσουν εγγράφως άμεσα το ενδιαφέρον τους .

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να γνωστοποιήσουν στο Δήμο Μονεμβασίας , το χώρο (εμβαδόν και θέση) που επιθυμούν να μισθώσουν έμπροσθεν της επιχείρησής τους για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – τραπεζοκαθισμάτων – θαλάσσιων μέσων αναψυχής (προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή προεργασία που απαιτείται για την χωροθέτηση των τμημάτων αυτών).

Για συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας πρόκειται άμεσα να δημοσιευτεί προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων  (Αρμόδια για παροχή πληροφοριών: κ. Μέντη Κυριακή , τηλέφωνο επικοινωνίας 2732 360529  &  κ. Στυλιανού Παναγιώτα τηλέφωνο επικοινωνίας 2732360528).