Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

100

Την Παρασκευή   14 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 13:00  συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο  κάτω  θέματα :

  1. «Περί κατάθεσης προτάσεων- προγραμματισμός δράσεων 2022».

Αρχείο πρόσκλησης