Πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για οκτώ (8) μήνες

3213

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη , συνολικά δέκα εννέα (19) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8)  μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα θα προσλάβει:

  • τρεις (3) ΔΕ Οδηγούς Απορριμματοφόρου – Γ΄ ή (C) Κατηγορίας  (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)]
  • δέκα πέντε (15) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (συνοδούς απορριμματοφόρων)
  • έναν (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων [Εκσκαφέα-φορτωτή (ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (bkolliakou@monemvasia.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δήμος Μονεμβασίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.:23052,  υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικ.: 2732360524) »

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου.

Δείτε την ανακοίνωση και

το έντυπο αίτησης.