Πρόσληψη δύο ναυαγοσωστών στο Δήμο Μονεμβασίας

342

Ο Δήμος Μονεμβασίας πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών, για την κάλυψη ειδικών κατηγοριών προσωπικού (ναυαγοσώστες) του Δήμου Μονεμβασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν  έως 7/7/2020 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας.

Δείτε την ανακοίνωση.