Πρόσληψη δύο (2) Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών.

415

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8)  μηνών.

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (bkolliakou@monemvasia.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Δήμος Μονεμβασίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ.:23052,  υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικ.: 2732360524) »

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου και λήγει την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου.

Δείτε την ανακοίνωση και

έντυπο αίτησης ΔΕ ΥΕ