Πρόσληψη δώδεκα (12) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για το μήνα Απριλίου

572

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως δώδεκα (12) ατόμων για το μήνα Απρίλιο στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας.

Η απασχόληση αφορά έως και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο κατά το μήνα Απρίλιο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας στην υπάλληλο Κολλιάκου Παναγιώτα έως την Τετάρτη 19 Απριλίου.

Περισσότερη πληροφόρηση στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.