Πρόσληψη εννέα (9) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για το μήνα Μάρτιο

955

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως εννέα (9) ατόμων για το μήνα Μάρτιο στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας.

Η απασχόληση αφορά έως και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο κατά το μήνα Μάρτιο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας στην υπάλληλο Κολλιάκου Παναγιώτα έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου.

Περισσότερη πληροφόρηση στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.