Πρόσληψη ενός Συνοδού Επισκεπτών Σπηλαίου

775

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (http://www.keppedm.gr) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Η πρόσληψη αφορά ειδικότητα ΔΕ Συνοδού Επισκεπτών Σπηλαίου και η σύμβαση εργασίας έχει χρονική διάρκεια οκτώ (8) μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016.

Αναλυτικότερη πληροφόρηση για τα απαιτούμενα προσόντα, τον τρόπο βαθμολόγησης των κριτηρίων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κλπ αναζητήστε στην σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς.