Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για το μήνα Σεπτέμβριο

348

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως έξι (6) ατόμων για το μήνα Σεπτέμβριο στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας.

Η απασχόληση αφορά έως πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο κατά τον αναφερόμενο μήνα προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας στην υπάλληλο Κολλιάκου Παναγιώτα έως την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερη πληροφόρηση στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.