Πρόσληψη ναυαγοσώστη με 2μηνη σύμβαση

765

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει το ενδιαφέρον του για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ως ναυαγοσώστη.

Η πρόσληψη αφορά σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από 1/7/2018 έως 31/8/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν έως 28/6/2018.

Για τα απαιτούμενα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγνώσατε την σχετική προκήρυξη

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, κα Κολλιάκου Παναγιώτα (τηλ. επικοινωνίας: 2732360524).