Πρόσληψη πέντε (5) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για το μήνα Δεκέμβριο

677

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε (5) ατόμων για το μήνα Δεκέμβριο στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας.

Η απασχόληση αφορά έως και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο κατά το μήνα Δεκέμβριο, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων δύο (2) ημέρες από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Περισσότερη πληροφόρηση στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.