Πρόσληψη πέντε (5) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για το μήνα Νοέμβριο

706

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως πέντε (5) ατόμων για το μήνα Νοέμβριο στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας.

Η απασχόληση αφορά έως και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, το χρονικό διάστημα από 21/11/2016 έως 25/11/2016 προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες των υπηρεσιών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων δύο (2) ημέρες από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Περισσότερη πληροφόρηση στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.