Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας

1498

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (03) μηνών από 4/7/2017 έως 3/10/2017 για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, από την Πέμπτη 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Μονεμβασίας. Αρμόδια υπάλληλος Κολλιάκου Παναγιώτα (τηλ.επικ.:2732360524)

Ακολουθεί η ανακοίνωση, καθώς επίσης η αίτηση υποβολής συμμετοχής των ενδιαφερομένων και σχετική υπεύθυνη δήλωση.