Πρόσληψη προσωπικού 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών

1836

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID–19 συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών ως εξής:

  • Δεκαοκτώ (18) (ΥΕ) Εργάτες Καθαριότητας
  • Τρείς (3) (ΔΕ) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 18/2/2021 έως τη Δευτέρα 22/2/2021.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναγνώσατε την ανακοίνωση της υπηρεσίας

Ακολουθεί η ανακοίνωση, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση κωλύματος