Πρόταση για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟ» Νεάπολης στο ΕΣΠΑ 2014-2020

225

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μονεμβασίας σε συνεργασία με το Δήμο Μονεμβασίας, υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση της μελέτης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός κτιρίου ‘’ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ’’ Νεάπολης, και επανάχρηση του ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο» συνολικού προϋπολογισμού 320.000,00 €, στην πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ4319 του Ε. Π Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.
Με την παρούσα πρόταση, προβλέπεται η πλήρης ανακατασκευή και αποπεράτωση του κτιριακού συνόλου του κτιρίου «ΚΑΡΝΑΓΙΟ», προκειμένου να λειτουργήσει ως Τουριστικό και Πολιτιστικό Περίπτερο στο οποίο θα λαμβάνουν χώρα κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις, που στόχο θα έχουν την ανάπτυξη του τουριστικού ενδιαφέροντος των Βοιών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μονεμβασίας.

Δείτε το δελτίο τύπου