Πρόταση για ανακαίνιση, αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων στο Πράσινο Ταμείο

238

Ο Δήμος Μονεμβασίας, στα πλαίσια της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου   ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ, υπέβαλε  στη δράση  1.2.β και στο Μέτρο 1 «Παρεμβάσεις στον Αστικό Χώρο», πρόταση  για την Ανακαίνιση και Αισθητική Αναβάθμιση  Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Μονεμβασίας με στόχο την επανάχρησή τους συνολικού προϋπολογισμού 337.008,99 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%. Από το συνολικό ποσό  337.008,99 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%,  ποσό 247.792,00 € θα καλυφθεί από το Πράσινο ταμείο (αντιστοιχεί στο 60% του προϋπολογισμού της πρότασης) ενώ το υπόλοιπο ποσό  89.216,99 € θα καλυφθεί από το Δήμο (αφορά υποχρεωτική κάλυψη του 40% του προϋπολογισμού της πρότασης).

Οι Εργασίες Ανακαίνισης και Αισθητικής Αναβάθμισης οι οποίες θα επιτρέψουν την επανάχρηση των κτιρίων για πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, θα πραγματοποιηθούν στο κοινοτικό κτίριο Ταλάντων, στο πρώην δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας, στο πρώην δημοτικό σχολείο Λιρών, στο κτίριο του δημοτικού σχολείου Παπαδιανίκων, στο κοινοτικό κτίριο Δαιμονιάς, στο κοινοτικό κτίριο Αγίων Αποστόλων, στο πρώην δημοτικό σχολείο Παντάνασσας και στο κοινοτικό κτίριο Βελανιδίων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δελτίο τύπου