Πυροσβεστική διάταξη για την πρόληψη & αντιμετώπιση πυρκαγιών

834

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2020 Πυροσβεστική διάταξη που εκδόθηκε από την περιφερειακή Πυροσβεστική Δ/νση Πελοποννήσου, απαγορεύονται οι φωτιές από 15-4-2020 έως και 31-10-2020, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.